7 Sėkmės paslaptys

Nežinodami bent vienos iš jų, Jūs NIEKADA netapsite sėkmingu!

Žemiau pateiktos sėkmės paslaptys apie tai, kaip priversti Jūsų pasąmonę dirbti Jūsų labui.

1 sėkmės paslaptis

DIDŽIULIS VIDINIS NUSITEIKIMAS gyvenime būti sėkmingu žmogumi. Tai pirma ir pati svarbiausia paslaptis.

Ką reiškia vidinis nusiteikimas?

Nusiteikimas – tai pasiruošimas gauti ir drąsa veikti. Vidinis (Nusiteikimas) reiškia, kad Jūsų norai kyla „iš širdies“, kaip sakoma, o ne valdomi Jūsų proto. Jūsų siela vadovauja Jūsų emocijoms, o protas logikai. Jeigu tarp emocijų ir logikos yra konfliktas, tuomet visada esant bet kokiai situacijai laimi emocijos. Jos paprasčiausiai yra stipresnės už protą. Būtent emocijos kontroliuoja Jūsų gyvenimą. Jos kaip magnetas traukia tuos įvykius, apie kuriuos intensyviai galvojate viduje.

Kodėl kalbame būtent apie nusiteikimą, o ne apie norą. Noras – tai proto įrankis. Iš vienos pusės protas kažko nori (trokšta), o iš kitos pusės dar nėra pasiruošęs kažko gauti. Dažniausiai būna, kad protas generuoja norus, tačiau siela (Jūsų vidinė būsena) iš esmės nėra nusiteikusi to noro pasiekti. Štai kodėl ne visos svajonės tampa realybe. Svajonės tampa realybe tik tuo atveju jei jos pereina į nusiteikimo (ketinimo) būseną. Kitais žodžiais tuomet, kai žmogus yra pasiruošęs turėti tai, ko trokšta. Esant realiam troškimui visa energija pavirsta konkrečiais veiksmais, kas savo ruožtu, aktyvizuoja traukos dėsnį, kuris pritraukia norimą realybę į Jūsų gyvenimą.

Kartais būna sunku suvokti, kaip kažkas kažko nori ir nieko nedaro tam, kad tai gauti. Bet žinant šią paslaptį tampa aišku – PROTAS generuoja mūsų NORUS. Jeigu Jūsų sielos troškimai nesutampa su proto „balsu“, noras neišsipildys. Dvasinis diskomfortas atstuminės nuo Jūsų visus norimus įvykius. Tik tuomet, kai proto „kalba“ ir vidinė Jūsų būsena sutampa, Jūs galėsite dirbti ir skirti visas jėgas savo tikslams pasiekti. Šioje stadijoje Jūs ne TIK norite, bet jau suvokiate, kad tai ko norite YRA JŪSŲ ir klausimas KADA tai įvyks yra tik laiko klausimas. Nežinia kodėl, bet tokioje būsenoje Jūs tvirtai žinote, kad tai ko norite, taps realybe Jūsų gyvenime.

Supraskite, ką sėkmė reiškia Jums gyvenime. Ir ne būtinai kalba turi eiti apie materialius dalykus. Kiekvienas žmogus trokšta turėti gražius namus, gerą mašiną, tačiau vienetai tą troškimą jaučia visu savo kūnu, savo siela. Pas kitus siela trokšta visai kito. Juk mes visi skirtingi, todėl ir į gyvenimo dalykus žiūrime skirtingu kampu. Kiekvienas iš mūsų skirtingai suprantame žodį „sėkmė“. Kiekvienas turi rasti savo „sėkmės“ sampratą. Kai patys sau suformuluosite ją, tapsite visagaliu. Nes viskas, ką darysite, bus lydima vidiniu nusiteikimu, ramybe ir vidiniu džiaugsmu. Rasti savo kelią ir juo eiti – tai pati svarbiausia sėkmingo gyvenimo paslaptis.

2 sėkmės paslaptis

TVIRTAI ŽINOKITE, KAD JŪS PASIEKSITE TAI, KO NORITE

Yra viena nedidelė paslaptis, kuri Jus gali nustebinti. Greičiausiai, Jūsų protas nenorės jos „priimti“, tačiau labai prašome, iš karto neatmeskite jos, o pabandykite ją paanalizuoti. SĖKMĖ ATSIRANDA IŠ NATŪRALIOS ĮVYKIŲ EIGOS, NESĖKMĖ YRA NUKRYPIMAS NUO NORMOS. Galima paaiškinti, kodėl vyksta būtent taip ir kodėl nesėkmių sulaukiama dažniau nei sėkmės. Viskas Visatoje vyksta ir paremta mažiausio pasipriešinimo dėsniu – kitaip tariant, Visata realizuoja tai, kas reikalauja mažiausia energijos. Tik apsidairykite – kiek aplink gražių pievų ir gėlių, kokią augmenijos įvairovę sukūrė Gamta! Ir visa tai ji kuria natūraliai, savaime. Kaip viskas harmoninga ir gražu. Žmonių pasaulyje viskas kitaip. Nykuma ir vargas stebina! Atsakymas slypi žmonių pasąmonėje, protuose. Žmogaus gyvenimą kontroliuoja jo protas. Ir žmogus yra įsitikinęs, kad viskas pasaulyje turi vykti pagal iš anksto jo nustatytą scenarijų. Ir jeigu kas nors vyksta ne taip, kaip buvo numatyta, tai priimama kaip didžiausia nesėkmė. Pas žmogų pradeda vyrauti neigiamos emocijos. Bet juk kitas scenarijus nereiškia, kad jis blogesnis už planuotąjį !!! Tai, kas vikšrui yra mirtis, drugeliui – gimimas! Suvokdami ir priimdami įvykius negatyviai mes atitolinam sėkmės momentą. Nes mūsų gyvenimą pradėjo kontroliuoti mūsų protas, nustūmęs mūsų sielos troškimus į antrą planą. Galų gale, gyvenimas yra NENUSPĖJAMAS! Tai visi puikiai žino, bet kažkodėl vis tiek bando viską pakeisti planuodami ir „strateguodami protu“. Bet juk to iš esmės neįmanoma padaryti! Kodėl žmogus yra toks įsitikinęs, kad planuotas, bet neįvykęs scenarijus yra blogesnis už įvykusį?! Patarimas: tegul Jūsų protas nevadovauja tikslų siekimo procese, ir Jūs pasieksite tai, ko norite! Atsisveikinkite su visko kontroliavimo sindromu, ir Jums atsivers visi keliai į sėkmę. Nes gyvenime viskas vyksta taip, kaip reikia ir kaip Jums geriausia. Svarbiausia NESIPRIEŠINTI.

3 sėkmės paslaptis

NUOLATINIS DARBAS

Norėdami pasiekti tikslą, Jūs tiesiog privalote prisiimti visišką atsakomybę už savo svajonės realizavimą ir tuoj pat pradėti veikti. Būtent veikime slypi visų sėkmingiausių pasaulio žmonių sėkmės paslaptis. Tomas Edisonas, Henris Fordas ir kiti – niekas iš jų nepasiekė tikslo gulėdamas ant sofos. Jie viską pasiekė veikdami. Kantrus darbas ir kryptingas veiksmas lėmė jų sėkmę ir svajonių išsipildymą. Neabejokite, jų kelyje buvo daug kliučių, nesėkmių ir nusivylimų, kurie nesustabdė jų tikslo siekimo kelyje, o priešingai, užgrūdino ir privertė dirbti ir veikti dar kryptingiau! Niekas iš jų nebijojo „persidirbti“, kas mūsų laikais yra pastebima tarp daugelio iš mūsų.

Veikiant, nereikia laukti malonės iš likimo, laimingo įvykio arba atsitiktinumo. Taip pat nereikia kažko laukti ir tikėtis iš kitų žmonių. Sėkmė lydės Jus tik tuomet, kai Jūs iš jos nieko nesitikėsite. Kaip tik pradėsite puoselėti vilčių ir lauksite, kol likimas Jums nusišypsos, viskas gali atsisukti prieš Jus. Ir kas atsitiks? Teisingai, Jūs nusivilsite. Veikite patys, protingai vadovaukite kitais ir sėkmė bus su Jumis.

4 sėkmės paslaptis

GEBĖJIMAS ĮTIKINTI SAVE

Gebėjimas pačiam save įtikinti yra vienas iš raktų į pasąmonės pasaulį. JŪS NUOLAT save įtikinėjate. Paprasčiausiai to net nepastebite. Kiekvienas Jūsų žodis, kuri adresuojate patys sau, kiekviena Jūsų mintis ir požiūris į save ir yra savęs įtikinimas. Ar Jūs patinkate sau? Kaip Jūs atrodote patys sau? Mintys, kurios vyrauja Jūsų pasąmonėje netrukus pavirsta emocijomis. Emocijos savo ruožtu yra pagrindas Jūsų pasąmonei. Kuo ilgiau Jumis vadovaus tam tikros emocijos, tuo stipriau jos „nusėda“ Jūsų pasąmonėje. Labai paprastas pavyzdys: jeigu Jūs patys sau nepatinkate, Jūs pradedate elgtis netvirtai, bet kurioje situacijoje dvejojate ir blaškotės. Savęs įtikinimas – vienas stipriausių procesų, bet atiduoti jį į likimo rankas ir plaukti pasroviui yra mažų mažiausia neprotinga.. Juk Jūs vos per dvi sekundes galite patys nuspręsti, kaip į ką reaguoti, ar žiūrėti į save su pasididžiavimu ar su liūdesiu akyse. Jūs esate UNIKALUS žmogus, tokio kaip Jūs nėra visame pasaulyje. JŪS ŽVAIGŽDĖ. Tik minutėlę pagalvokite tik apie geriausias savo savybes. Susikoncentruokite ties jomis. Prisiminkite, kaip gerai ir sėkmingai atlikote tą ir dar kitą užduotį, darbą…
Pastebėjote, kad Jūsų nuotaika šiek tiek pagerėjo? Juk Jūs galvojote tik minutėlę! O jeigu tam skirti kasdien po 5 minutes, o po savaitės du kartus į dieną po 5 minutes? Įsivaizduojate, kaip pasikeis Jūsų pačių požiūris į save?! Jūs galutinai pakeisite požiūrį! Be to, išmoksite koncentruotis tik ties teigiamais dalykais. Rekomenduojame, pabandykite!

Taip pat Jūs galite naudotis vizualizacijos technika, kurios esmė pačiam save matyti pasiekusį tikslą. Jūs turite prieš akis nuolat „sukti“ vaizdus apie tai, kad Jūs jau pasiekėte tikslą DABAR (o ne ateityje).

5 sėkmės paslaptis

GYVENIMO PLANAVIMAS, TIKSLŲ IŠKĖLIMAS
Būtent šiame etape prasideda stebuklai. Nežinodami, kaip Jūs ruošiatės pasiekti savo troškimų, pradėkite kelti tikslus. Tai yra pereinamasis momentas nuo nevykėlio prie sėkmingo žmogaus apibūdinimo. Svarbu, kad Jūs suprastumėte šią sėkmės paslaptį. VISI SĖKMINGI ŽMONĖS NEŽINOJO, KAIP JIE REALIZUOJA SAVO TIKSLUS. Svarbiausia, kad Jums užtektų drąsos patiems sau iškelti TIKSLUS. Kaip planuoti savo gyvenimą 10 metų į priekį, aprašysime kituose mūsų straipsniuose. Kai tik Jūs iškeliate tikslus 10 metų į priekį, Jūs tarsi užprogramuojate savo pasąmonę sėkmei. Tik esant iškeltiems tikslams Jūs pasieksite rezultatų. Tačiau, jeigu Jūs nežinote, ko norite ir plaukiate pasroviui, betiksliai, tai yra didelė tikimybė, kad visas Jūsų gyvenimas pralėks greitai, o Jūs bereikalingai sugaišite daug laiko bandydami įvairius gyvenimo kelius ir neradę tikrojo.

6 sėkmės paslaptis

TEIGIAMAS PATIES SAVĘS PAVEIKSLAS

Sėkmingų žmonių paslaptis slypi jų geroje, net labai geroje nuomonėje apie save. Tik nepagalvokite, kad tokie žmonės neklysta, tikrai ne. Priešingai, jie gal daro klaidas dažniau už Jus. Tačiau labai svarbu turėti tinkamą požiūrį pačiam į save. Jūs tiesiog privalote mylėti save ir patikti patys sau. Viskas prasideda nuo Jūsų. Juk galų gale, blogas požiūris į save lemia tokį įsitikinimą kaip „ Aš šito nevertas“. O su tokiu požiūriu Jūs nieko niekada nepasieksite. Pirma sėkmės paslaptis sako, kad tam, kad gauti, Jūs turite būti pasiruošęs tai gauti. O jeigu Jūs esate visiškai tam nepasiruošę? Spręsti Jums.

7 sėkmės paslaptis

NUOLAT MOKYTIS

Pakeliui į iškeltus tikslus ir sėkmingą ateitį, Jūs turite nuolat mokytis. Pratinkite save skaityti, skaityti ir dar kartą skaityti. Skaityti viską, kas skatina saviugdą. Šis portalas yra gera pradžia Jūsų saviugdai. Skaitykite straipsnius, susijusius su Jūsų profesija, su verslu. Stenkitės negaišti laiko veltui. Išnaudokite laiką tikslingai. Jei vairuojate automobilį, klausykitės audio įrašus įvairiomis temomis. Negailėkite pinigų savęs lavinimui. Dauguma žmonių nežino, kur investuoti laisvus pinigus. Į banką, į fondus? Geras sprendimas investuoti juos į nuosavą verslą, jeigu toks, yra. Tačiau jeigu tokio neturite, investuokite į save. Jūsų protas pats brangiausias aktyvas. Jis gali Jums atnešti 100% pelno per mėnesį. Nemėgstate skaityti? Pamėkite! Nemėgstate klausytis audio įrašų? Priverskite save pamėgti. Gal Jūs paprasčiausiai skaitote arba klausotės neįdomių dalykų? Ieškokite alternatyvų!

Štai pačios pagrindinės sėkmės paslaptys. Atidžiai jas perskaitykite ir pradėkite jomis vadovautis. Linkime Jums sėkmės!

7 Responses to 7 Sėkmės paslaptys

  1. Labai ačiū už šį straipsnį, tikrai labai pamokantis ir turintis gerų idėjų. Aš rengiu konferencijas jauniems verslams, tai esu pastebėjęs, kad jaunimas veržlus, drąsus, bet ne viską iki galo apgalvoja ir įsivaizduoja, kad viską žino ir viską moka. Na bet su laiku kiekvienas geras verslininkas supranta, kad reikia mokytis visada, neužsistovėti vietoje, nes kai įsipatogini, tai po to tokiam pat lygį ir gyveni.

  2. Viską galima internetu padaryt, ir nusipirkt, ir už mokesčius sumokėt, ir verslininku pasidaryt. O, kad taip būtų lengva, reikia daug daug laiko tam skirti, noro turėti, žingeidumo.
    Ir žinoma pats pagrindas, tai gera idėja..

  3. Malonu skaityti!

  4. Planuoti būtina. Net geriausius planus koreguoti – tenka. Berods Napaleonas sakė: “Aš apgalvoju 100 galimybių ir meldžiu Dievą, kad neįvyktų 101-oji”.

  5. Gerbiamas autoriau, Jūsų antra sėkmės paslaptis visiškai prieštarauja penktajai. Visų pirma, rašote apie tai, kaip reikėtų nustoti gyventi planuojant ir strateguojant, nes “gyvenimas yra nenuspėjamas”, kaip reikia atsisakyti “visko kontroliavimo sindromo” ir t.t. O tada išdygsta kaip baravykas po lietaus Jūsų kita sėkmingo gyvenimo paslaptis, kurioje teigiate, kaip reikia kelti tikslus net 10 metų į priekį ir tokiu būdų užprogramuoti save, kitaip tariant planuoti visą savo gyvenimą, nes “gyvenimas prabėgs greitai ir betiksliai…”. Tad visų pirma, prieš mokinant kitus sėkmės paslapčių, nereikėtų prieštarauti pačiam sau.

    • O aš supratau, kad reikia planuoti (t.y. turėti vaizdą, ko nori, ką nori turėti). Sakykime, kad tas planas, lyg puzlės bendras vaizdas. O gyveni ir nebūtinai visos detalės dedasi paeiliui (ne viskas vyksta taip, kaip tikiesi), bet galutiniame rezultate, jei turi vaizdą, tai ir sudėlioji tą puzlę (pasieki tai, ką būni numatęs 10 metų plane).

  6. Labas vakaras. Visu pirma dekui uz Sekme, kuria linkite. Tai tiesa, kuria raso daug knygu, straipsniu… apie Tai, ka galime pasiekti su saviugda. Jei stengsies, nenuleisi ranku, Tikesi tuo, ka nori ir gali nuveikti savo gyvenime. Prasmingai ir laimingai. Tai atveria, tai kas svarbiausia musu Sirdyje: Norai,Svajones ir nuo ju buti laimingu. Jei norime buti Laimingu zmogumi? Pradekime, tai nuo tai ko norime ir stenkimes buti stiprus, bei tvirti. Kas be nutiktu, jei tai butu nusivylimas, nepasisekimas? Numokime ranka ir pasimokykime is to kas nepasiseke ir nekartoti to daugiau :) Aciu uz patarimus ir padrasinima. Sekmes

Leave a Reply to Eimantas Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *