Mokesčiai

Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus bei fondus reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai.
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme yra nurodyti šie mokesčiai ir valstybės rinkliava:
– pridėtinės vertės mokestis
– akcizai;
– gyventojų pajamų mokestis;
– nekilnojamo turto mokestis (nuo 2006 m. sausio 1 d.);
– žemės mokestis;
– mokestis už valstybinius gamtos išteklius;
– naftos ir dujų išteklių mokestis;
– mokestis už aplinkos teršimą;
– konsulinis mokestis;
– žyminis mokestis;
– paveldimo turto mokestis;
– privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
– įmokos į Garantinį fondą;
– valstybės rinkliava;
– loterijų ir azartinių lošimų mokestis;
– mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą;
– valstybinio socialinio draudimo įmokos;
– pelno mokestis;
– baltojo cukraus virškvočio mokestis;
– kvotinio cukraus gamybos mokestis;
– papildomas cukraus gamybos mokestis;
– muitai;
– atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą;
– mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise;
– socialinis mokestis (nuo 2006 m. sausio 1 d.)
Visą informaciją apie mokesčius ir kitas įmokas rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMĮ) interneto svetainėje.
Valstybinio socialinio draudimo įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.